Truck

Truck


Sørg for at din bedrift og dine ansatte tilfredsstiller lovens bestemmelser samt sikkerhetsforskrifter når det gjelder arbeid med truck.


Truckføreropplæring dekker klassene opp til 10tonn, T1-T2-T3-T4-T5.


Formål:

Å øke både kunnskapen og de praktiske ferdighetene hos truckførerne slik at vi kan forhindre ulykker og skader på mennesker, maskiner og omgivelser på arbeidsplassen.


I henhold til gjeldende læreplan blir følgende emner gjennomgått:

- Krav til Truckfører

- Trucktyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder

- Ulykker med truck

- Truckens virkemåte og konstruksjon

- Stabilitet

- Godshåndtering

- Kontroll og vedlikehold

- Sikkerhetsregler ved bruk

- Sertifisering/dokumentasjon


Aldersgrenser:

17 år og under opplæring. Kompetansebeviset utstedes ved fylte 18 år.


Etter bestått teoretisk og praktisk prøve utstedes bevis fra Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS) for de truckklassene du har gjennomført praksis med.


Teorikursene er tilpasset de som har lese og skrivevansker.


Målgruppe for kurset:

Alle som kjører truck skal ha truckføreropplæring, også vikarer, vedlikeholdspersonell og arbeidsledere.


Kursmateriell:

Er inkludert og vil bli utdelt på kurset.


Truck opp til

10000kg

Teleskoptruck


Stortruck over

10000kg

Masseforflyttningsmaskiner