Stortruck

Stortruck over 10000 kg


Sørg for at din bedrift og dine ansatte tilfredsstiller lovens bestemmelser samt sikkerhetsforskrifter når det gjelder arbeid med stortruck.


Truckføreropplæring dekker klassene over 10tonn, T6-T7-T8


Formål:

Å øke både kunnskapen og de praktiske ferdighetene hos truckførerne slik at vi kan forhindre ulykker og skader på mennesker, maskiner og omgivelser på arbeidsplassen.


Innhold:

- Krav til Truckfører

- Ulykker med stortruck

-Truckens virkemåte og konstruksjon

-Stabilitet

-Godshåndtering

-Kontroll og vedlikehold

-Bruks- og sikkerhetsbestemmelser

-Sertifisering/dokumentasjon


Forkunskaper:

Må ha kompetansebevis i klasse T4 i minst ett år og inneha førerkort klasse B.


Etter bestått teoretisk og praktisk prøve utstedes bevis fra Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS) for de truckklassene du har gjennomført praksis med.


Teorikursene er tilpasset de som har lese og skrivevansker.


Målgruppe for kurset:

Kurset retter seg mot førere på trucker med over 10 tonns løftekapasitet.


Kursmateriell:

Er inkludert og vil bli utdelt på kurset.


Truck opp til

10000kg

Teleskoptruck


Stortruck over

10000kg

Masseforflyttningsmaskiner