Personvern

Personvern1. Behandlingsansvarlig:

Daglig leder er på vegne av Brenden Truck og Maskinopplæring as ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.


2. Personopplysninger som lagres:

Kunder/elever - Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-post-adresser, telefonnummer.


3. Formålet med behandlingen:

Brenden Truck og Maskinopplæring as behandler personopplysningene for å kunne gjennomføre forpliktelser som gjelder for sertifisert sikkerhetsopplæring.


4. Grunnlaget for behandlingen:

Informasjon om navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og epostadresser blir benyttet for kunne oppfylle avtaler med sertifiseringsorganet, fastsatt i respektive kontrakter. Grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen Art 6 (b).


5. Innhenting av personopplysninger:

Brenden Truck og Maskinopplæring as lagrer de personopplysningene som du har avgitt ved kursdeltagelse.


6. Utlevering av opplysninger til tredjepart:

Brenden Truck og Maskinopplæring as frigir ikke informasjon om kunder/elever til tredjepart uten samtykke eller med mindre det er et rettslig eller avtalerettslig grunnlag for det. Kompetansebevis blir registert hos Sentralregiseteret for sikkerhetsopplæring (www.sfs.no).

6.1 Forpliktelser i sertifiseringsordningene:

Brenden Truck og Maskinopplæring as er gjennom sertifiseringsvilkårene, forpliktet til å forevise all relevant informasjon som sertifiseringsorganet krever innsyn i under tilsynsbesøk, inklusive personopplysninger. Dersom det imidlertid foreligger krav om utlevering av personopplysninger, vil personen(e) som det angår, bli informert.

Brenden Truck og Maskinopplæring as er gjennom forskrift 1360 om administrative ordninger, forpliktet til å utlevere relevant informasjon til myndighet som fører tilsyn med forskriften, det vil si Direktoratet for arbeidstilsynet. Kontaktperson hos sertifisert virksomhet blir informert i tilfeller der det foreligger behov for eller krav om utlevering av personopplysninger.

Grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen Art 6 (b) og (c).

6.2 Forpliktelser i avtaler:

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen, utleveres nødvendige opplysninger til fagrevisorer i forbindelse med tredjepartsrevisjon. Grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen Art 6 (b).


7. Rettigheter for den registrerte:

Du har rett til å vite hvordan dine personopplysninger blir behandlet, hva som er formålet med behandlingen, hvilke opplysninger vi har lagret, hvor vi har hentet informasjonen fra, om og evt. til hvem opplysningene blir eller kan bli utlevert til, hvor lenge vi lagrer opplysningene eller hva vi legger til grunn for fastsettelse av lagringstid og i hvilken grad du har rett til retting og sletting av personopplysningene.


8. Retting og sletting av personopplysninger

8.1 Retting

Du kan be oss rette eller supplere personopplysninger som er feilaktige og misvisende. Du må kunne sannsynliggjøre hva som er uriktig / misvisende og hva som er korrekt. Grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a), (b), (c).

8.2 Sletting

I bestemte situasjoner, kan du be oss om å slette opplysninger om deg selv. Dette gjelder når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet og/eller når du har trukket tilbake et samtykke som ligger til grunn for behandlingen. Grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen Art 17 (a) og (b).

8.3 Arkivering

Personopplysninger som følger av kursdeltakelse, blir minimum oppbevart i 10 år. Skriftlige eksamensbesvarelser arkiveres i 6 mnd. for beståtte eksamener og i 2 år dersom eksamen ikke er bestått. Informasjon tilsent Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring er på livstid.


9. Informasjonssikkerhet

Brenden Truck og Maskinopplæring as har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger.


10. Kontaktinformasjon

Henvendelser om behandling av personopplysninger kan sendes på e-post til post@bsso.no eller ved å kontakte behandlingsansvarlig.

Brenden Truck og Maskinopplæring

Org no 918 431 632