Maskiner

Masseforflyttningsmaskiner


Sørg for at din bedrift og dine ansatte tilfredsstiller lovens bestemmelser samt sikkerhetsforskrifter når det gjelder arbeid med masseforflyttningsmaskiner.

Maskinføreropplæring er lovpålagt for alle  som vil føre maskiner, også selvstendig næringsdrivende og landbruket.


Maskinopplæringen dekker klassene, M1-M2-M3-M4-M5-M6.


Formål:

Å øke både kunnskapen og de praktiske ferdighetene hos maskinførerne slik at vi kan forhindre ulykker og skader på mennesker, maskiner og omgivelser på arbeidsplassen.


I henhold til gjeldende læreplan blir følgende emner gjennomgått:

- Krav til føre av maskiner

- Bruksområder

- Ulykker

- Maskinens virkemåte og konstruksjon

- Kontroll og vedlikehold

- Sikkerhetsregler ved bruk

- Sertifisering/dokumentasjon


Aldersgrenser:

17 år under opplæring. Kompetansebeviset utstedes ved fylte 18 år.


Etter bestått teoretisk og praktisk prøve utstedes bevis fra Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS) for de maskinklassene du har gjennomført praksis med.


Teorikursene er tilpasset de som har lese og skrivevansker.


Målgruppe for kurset:

Alle som fører masseforflyttningsmaskiner med effekt over 15kW.


Kursmateriell:

Er inkludert og vil bli utdelt på kurset.


Truck opp til

10000kg


Teleskoptruck


Stortruck over

10000kg

Masseforflyttningsmaskiner