Regelverk


Forskrift, best. nr. 703


Utførelse av arbeid

§ 10-3. Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring

Dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til § 10-2 skal gis som sertifisert

sikkerhetsopplæring for følgende arbeidsutstyr:

– bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv eller

   helse

– tårnkraner

– mobilkraner

– portalkraner

– kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller

   lastebilhenger

– løfte- og stablevogn for gods med permanent førerplass på vognen

– masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk).Truck opp til

10000kg

Teleskoptruck


Stortruck over

10000kg

Masseforflyttningsmaskiner