Brannvern

Brannvern

Brannslukkerutstyr krever regelmessig ettersyn.I alle virksomheter og organisasjoner er det krav om årlig kontroll av slokkemateriell av en godkjent kontrollør.


Dette er også et krav for bobiler, campingvogner, ferger, fritidsbåter, ADR-kjøretøy, busser og ambulanser.

I private boliger og fritidsboliger er intervallet 5 år.

Brenden Sertifisert Sikkerhetsopplæring er godkjent for vedlikehold og kontroll av håndslukkere og brannslanger i henhold til NS-3910 og NS-EN 671-3.

Og har godkjent verksted for kontroll, service, refylling/omladning og reparasjoner av alle typer brannslukningsapparater.


Godkjent kontrollør setter på signert kontrolletikett, plombering med årets farge og lager en vedlikeholdsrapport som en del av eiers branntekniske dokumentasjon.

 

Ta kontakt på tlf  90870331 eller post@bsso.no for spørsmål eller bestille

vedlikehold og kontroll.

 

Forhandler også Housegard brannslukkere og annet brannslukkermateriell.

https://www.housegard.no/