Personløfter

Personløfter


Sørg for at din bedrift og dine ansatte tilfredsstiller lovens bestemmelser samt sikkerhetsforskrifter når det gjelder arbeid i høyden.


Dokumentert personløfteropplæringen dekker klassene A, B, C.


Formål:

Gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen. 


I henhold til gjeldende læreplan blir følgende emner gjennomgått:

- Oppbygging

- Betjening

- Brukeregenskaper

- Bruksområder

- Vedlikehold og kontroll

- Sikker bruk og betjening

- Uhell og ulykker

- Lover og forskrifter

- Klasseinndeling A-B-C

      Klasse A: Manuelle flyttbare personløftere

      Klasse B: Selvgående personløftere

      Klasse C: Bilmonterte personløftere


Aldersgrenser:

17 år under opplæring. Kompetansebeviset utstedes ved fylte 18 år.


Etter bestått prøve utstedes bevis fra Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS).


Teorikursene er tilpasset de som har lese og skrivevansker.


Målgruppe for kurset:

Kurset retter seg mot alle som skal bruke personløfter (lift).


Kursmateriell:

Er inkludert og vil bli utdelt på kurset.


Truck opp til

10000kg

Teleskoptruck


Stortruck over

10000kg

Masseforflyttningsmaskiner